Huisreglement - voor de goede orde van zaken
1. Er wordt in de infrastructuur waar het evenement doorgaat in principe niet gegeten of gedronken tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.
Er is wel steeds een bar in de nabijheid waar men iets kan eten (chips) en drinken.

2. Er wordt in de gebouwen waar evenementen doorgaan NOOIT gerookt. Indien in het theater op scène rook wordt gebruikt op eender welke wijze (sigaret, rookmachine, ...)  dan wordt dit vooraf verwittigd en zorgt de zaakvoerder of organisator dat alles i.v.m. de brandveiligheid in orde is.

3. Omdat vele mensen hun jassen, handtassen, enz. liever bijhouden is de vestiaire niet altijd verplicht. Wel wordt er gevraagd om overbodige zaken thuis te laten. Wanneer de eigenaar van een infrastructuur de vestiaire wel verplicht valt dit buiten de macht van het Nieuw Theaterhuis.

4. De deuren worden geopend vanaf 45 minuten voor aanvang. Indien u te laat bent kunt u de locatie niet meer betreden, tenzij bij bijzondere evenementen, uit respect voor de acteurs en andere toeschouwers. Tickets van laatkomers worden (indien reeds betaald) NOOIT terugbetaald. Zie het herroepingsrecht.
5. Try outs zijn steeds om 19u30 of 20u00 's avonds.
Avondvoorstellingen starten om 20u00 en matinees
 om 15u00.

6. Het gebruik van gsm is zeer storend voor de acteurs, de andere toeschouwers en de gevoelige geluidsapparatuur. Wij vragen dan ook steeds vriendelijk voor aanvang van een theatervoorstelling deze uit of stil te zetten.

7. Het maken van beeld en geluidsopnames is verboden tenzij bij muziekshows. Alles wat op scène gebeurt behoort toe tot rechten van de artiesten. Elke opname van de producties is strafbaar en kan gerechtelijk vervolgd worden tenzij uitdrukkelijke toelating werd gegeven.
8. Deze regels zijn niet bindend en kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan de situatie van het moment.